17 tháng 6, 2012

Cái tôi cá nhân

Cái tôi cá nhân là gì ? Thông thường có rất ít định nghĩa đúng về cái tôi. Nhưng được hiểu gần giống với sự kiêu ngạo, tự tin thái quá, hoặc tự cao tự đại. Sau đây là 1 số thí nghiệm nhỏ bằng những câu hỏi để bạn biết rằng cái tôi cá nhân của mình có không hoặc lớn không :

1. Bạn có cảm thấy khó chịu khi ai đó nói bạn sai ?
2. Bạn có cảm thấy khó chịu khi bị người khác dạy bảo  bạn 1 điều gì ?
3. Bạn có cảm thấy khó chịu khi thấy người khác đúng hơn, giỏi hơn hay thành công hơn bạn ?
4. Bạn có cảm thấy khó chịu khi có ai đó chỉnh sửa bạn trước mặt 1 người nhỏ hơn bạn ?
5. Bạn có cảm thấy khó chịu khi có ai đó không bao giờ trả lời câu hỏi của bạn ?
6. Bạn có cảm thấy khó chịu khi thấy nhiều người cùng khen ngợi 1 người trước mặt bạn ?
7. Bạn có cảm thấy khó chịu khi phải học tập ở 1 người nhỏ tuổi hơn bạn.

Thông qua những câu hỏi trên để bạn tự đánh giá về cái tôi cá nhân của mình. Tuy nhiên đó chỉ là những câu hỏi cơ bản để hiểu cái tôi cá nhân. 1/7 đến 3/7 nghĩa là bạn có cái tôi. 4/7 đến 7/7 nghĩa là cái tôi của bạn lớn. Sau đây là những tác hại do cái tôi cá nhân mang lại :

1. Không nhìn thấy cái sai dẫn đến không thể sửa chữa và khó lòng tiến bộ.
2. Không tiếp nhận sự dạy bảo của người khác dẫn đến kiến thức hạn hẹp và dễ dàng thất bại.
3. Đố kị, ganh tị với người giỏi hơn mình dẫn đến khó sao chép ưu điểm của họ,  mối quan hệ tiềm năng ít đi.
4. Cấp trên có thể chỉnh sửa bạn trước 1 người nhỏ hơn. Nhưng bạn thấy khó chịu và đó là nguy cơ thất nghiệp.
5. Khi bạn hỏi mà người nghe không trả lời. bạn nên xem lại nội dung câu hỏi, và có hợp thời điểm không. Khó chịu dẫn đến không hỏi sẽ không biết được điều mình muốn biết.
6. Người khác được khen ngợi nhưng mình thì không. Hãy xem lại coi mình có ưu điểm gì để được người khác khen ngợi. Chỉ biết ganh tị không biết phấn đấu. là 1 khuyết điểm nghiêm trọng.
7.Không học tập ở 1 người nhỏ hơn hay cảm thấy khó chịu đó chính là nhân tố tạo nên sự đào thải.

Một số đặt điểm của người có cái tôi cá nhân lớn:

1. Không hề chịu lắng nghe. Hoặc có nhưng không chú tâm.
2. Không chấp nhận những gì qua khỏi tầm suy nghĩ của mình.
3. Không chấp nhận cái sai của mình. (thông thường là tránh né)
4. Hùng biện rất ghê gớm.
5. Bảo bệ sai lầm của mình bằng lời nói có logic.
6. Bực tức khi không thể phản bác vấn đề.

Tóm lại vấn đề chúng ta nên tự hỏi và tự thông suốt. Ai muốn thành công, hướng thượng và hướng thiện phải tự mình loại bỏ những cái không tốt. Cố chấp chỉ dẫn ta đến đường cùng và ngỏ cụt. Không lối thoát. Ở mức độ nghiêm trọng phải trả giá cho suy nghỉ, lời nói hoặc hành động không đúng đắng. Tặng bạn 1 câu nói : <Quá khứ của người giỏi là người chịu học hỏi>.

Không có nhận xét nào: